Bel ons op 040-7113026 of mail info@revitalis.nl

Pers

Blijf op de hoogte van de nieuwste innovatieve gezondheidsontwikkelingen en ontvang het cel herstel voedingsplan kado:

Geachte,

Graag willen we een reactie geven op de berichten in die in pers zijn verschenen.

Op vier januari j.l. is er een onaangekondigd bezoek geweest van de inspectie van de Gezondheidszorg bij Revitalis.

Tijdens het bezoek van de inspectie hebben wij onze werkwijze uitvoerig besproken en gedemonstreerd. De inspectie constateerde echter dat er op administratief vlak een aantal zaken ontbraken en heeft ons daarom een aantal te nemen maatregelen opgelegd. Wij dienen bijvoorbeeld onze protocollen en beleidsdocumentatie compleet en up-to-date te hebben. Daarnaast dienen wij een aantal bouwkundige/ technische aanpassingen te maken.

Sinds die tijd hebben wij hard gewerkt om deze achterstand weg te werken en geven toe dat dit nog verbetering behoeft. Om dit proces te versnellen hebben wij direct een gespecialiseerd bureau in de arm genomen. De verbeterpunten zullen wij binnen gestelde termijn van drie maanden ruimschoots hebben afgerond.

Twee en een halve maand voor het inspectiebezoek hadden wij ook al een onafhankelijk bureau ingeschakeld om een audit/controle te verrichten naar onze werkwijze. Hierbij zijn we getoetst op alle risicovolle handelingen bij patiënten zoals het plaatsen van infusen, het zetten van injecties en het afnemen van bloed. Ook op het gebied van infectie preventie is er streng gecontroleerd. Wij willen namelijk de kwaliteit van zorg waarborgen en aan alle wet- en regelgeving voldoen. Deze audit heeft ons een ruim voldoende opgeleverd.

Dit is de officiële conclusie van het rapport, audit datum 13 oktober 2016.

Daarnaast werken we met een zeer professioneel team van experts, waarvan sommigen meer dan dertig jaar ervaring hebben.

De patiëntveiligheid staat bij ons voorop en is nooit in gevaar geweest. Wij verwachten op korte termijn onze normale dienstverlening weer te kunnen voortzetten. We zullen u hiervan op de hoogte houden.

U kunt bij ons gewoon terecht voor consulten en bloedafnames. Voor infusen met injecties hebben we onze dienstverlening tijdelijk moeten opschorten.

Wij zullen u kenbaar maken wanneer alle verbeteringen zijn doorgevoerd. Daarnaast zijn we ook bezig met het halen van het “Praktijk O.K.” keurmerk. Dit is een kwaliteitskeurmerk voor zorginstellingen. Mocht u vragen hebben kunt u altijd contact met ons opnemen.

Bedankt voor het in ons gestelde vertrouwen.

Met vriendelijke groet,

Tim Kors,
Directeur Revitalis

stel een vraag