Bel ons op 040-7113026 of mail info@revitalis.nl

ADD en ADHD

Blijf op de hoogte van de nieuwste innovatieve gezondheidsontwikkelingen en ontvang het cel herstel voedingsplan kado:

ADD en ADHD

ADD en ADHD zijn veelvoorkomende aandoeningen in onze tijd. Dit terwijl deze aandoeningen een generatie geleden helemaal niet bekend waren. Op dit moment worden 3 tot 5% van onze kinderen met deze ziekte gediagnosticeerd. Dat is bijna 1 op de 20 kinderen. En natuurlijk zijn er medicijnen voor deze aandoeningen … maar ook daar hoor je allerlei verhalen over. Het zal je kind maar zijn, denk je.

Een verontrustende diagnose

ADD en ADHD zijn verontrustende diagnoses voor elke ouder. Het is goed bekend dat kinderen met ADD of ADHD achterstand oplopen op school en dat ADHD en ADD lange termijn effecten hebben. Daarbij zijn er een aantal erg krachtige medicijnen die tegen ADHD en ADD gebruikt worden.

Definitie ADHD en ADD

ADHD wordt gedefinieerd als een voortdurend gebrek aan aandacht voor taken (aandachtstekort) en/of het gebrek aan de vaardigheid om impulsen te controleren. Dit gaat samen met een verhoogde fysieke activiteit (hyperactiviteit). Bij ADD is enkel het aandachtstekort aanwezig en de hyperactiviteit afwezig. De mate van aandachtstekort en hyperactiviteit wijkt af van ander mensen van dezelfde leeftijd en hetzelfde ontwikkelingsniveau (LifeExtension2013:pp.157).

Nieuwe oplossingen

Gelukkig zijn er nieuwe ontdekkingen over ADHD op het vlak van voeding en welzijn. Ook zijn er nieuwe vormen van farmaceutische geneesmiddelen onderweg, die kinderen met ADHD kunnen helpen hun leven beter vorm te geven. Daarnaast worden er enorme ontdekkingen gedaan over ADHD en ADD op het vlak van de toxicologie. Beide aandoeningen kunnen veel te maken hebben met ontstekingsprocessen die veroorzaakt worden door schimmels en gifstoffen. Wilt u meer weten, bel ons dan direct of maak een afspraak.

Een nieuwe kijk

In onze Revitalis kliniek bieden wij u een verfrissende kijk op de aandoening van uw zoon of dochter, of misschien wel van uzelf. Misschien dat onze benadering u weer hoop geeft, u nieuwe inzichten biedt, of u net die informatie biedt die het voor u mogelijk maakt om de aandoening waar u of uw familielid, vriend of vriendin mee kampt, beter te begrijpen.

Wat er allemaal mogelijk is?… lees hier een ervaringsverhaal:

We hebben een 10 minuten gesprek gehad op de school van onze zoon en het gaat super goed met hem. Hij heeft geen last meer van onrust, zit op een stoeltje als het moet, is niet meer boos en verdrietig en heeft op sociaal / emotioneel vlak enorme sprongen gemaakt.
Hij gaat zeker over naar groep 3 en dat wordt een grote groep, maar de juf verwacht geen problemen, zo goed doet hij het.
Je begrijpt zeker wel dat wij hier een klein feestje hebben gevierd! We zijn zo trots en we kunnen nauwelijks geloven dat het zo’n verandering teweeg heeft gebracht. En we zijn nog niet eens bij het einde van de behandeling.
Super bedankt tot zover, jullie hebben onze zoon en ons hele gezin heel erg geholpen, alles gaat makkelijker nu en we hebben geen stress en zorgen meer over onze zoon. Hij gaat nu een mooie toekomst tegemoet.
Ga vooral door want jullie kunnen nog heel veel kinderen zoals onze zoon helpen.

Achtergrondinformatie

Life Extension Foundation. 2013. “Disease Prevention and Treatment. 130 Evidence-Based Protocols to Combat the Diseases of Aging.

We beginnen eerst met de ADD en ADHD kenmerken zoals deze zijn vastgesteld in de reguliere geneeskunde. U kan hier kijken en evalueren, of u denkt dat uw kind of iemand in uw omgeving symptomen van deze aandoeningen vertoont. Als u al goed bekend bent met de kenmerken, maar informatie zoekt over de oorzaken, de behandelmogelijkheden, de perspectieven op genezen, of meer informatie zoekt over ADD en ADHD medicijnen, klik dan hier verder:

Kenmerken ADD en ADHD

De belangrijkste ADD en ADHD kenmerken hebben te maken met impulsiviteit, aandachtsproblemen en hyperactiviteit. Denk hierbij aan probleemgebieden op het vlak van aandacht:

 1. te weinig aandacht voor details of het ogenschijnlijk maken van achteloze fouten
 2. veel moeite om aandacht bij dingen te houden
 3. niet goed luisteren
 4. opdrachten niet goed afmaken of aanwijzingen niet kunnen vervullen
 5. proberen te vermijden van taken die een lange concentratiecurve vereisen of hier geen zin in hebben
 6. vaak dingen die noodzakelijk zijn voor een taak toch kwijtraken
 7. heel snel afgeleid zijn
 8. vergeetachtig zijn, ook bij dagelijkse bezigheden

ADHD hyperactiviteit kenmerken

ADHD heeft meer kenmerken dan ADD. Deze hebben expliciet te maken met hyperactiviteit. Deze aandoening komt vaker voor bij meisjes:

 1. onrustig zijn met de handen en benen, niet stil zitten op een stoel
 2. opstaan als zitten wordt verwacht
 3. rondrennen en rondklimmen ook als de context dit niet vraagt
 4. moeilijk rustig kunnen spelen of andere rustgevende activiteiten kunnen uitvoeren
 5. doordraven en in de weer blijven
 6. blijven praten

ADHD impulsiviteit kenmerken

ADHD heeft ook een aantal kenmerken die te maken hebben met impulsiviteit. Bij ADD zijn ook deze kenmerken afwezig:

 1. antwoorden voordat men de vraag heeft gesteld
 2. niet goed op de beurt wachten
 3. anderen storen in hun bezigheden

Mate van kenmerken

Bij ADD en ADHD komen de kenmerken allemaal voor op een continuüm. Bij het ene kind zijn ze dus ernstiger vertegenwoordigd dan bij het andere kind of bij de andere persoon. In de reguliere wetenschap gaat men ervanuit dat de symptomen vóór het 7 levensjaar aanwezig hebben moeten zijn (DSM-V). Toch kunnen ook volwassenen ADHD of ADD hebben. Deze zijn dan bijvoorbeeld nooit gediagnosticeerd.

Onze opvatting ADD en ADHD

Bij de Revitalis kliniek hebben we een ietwat andere opvatting over ADD en ADHD. Wij denken dat ADD en ADHD ook na ons 7e levensjaar kan ontstaan. Lees meer hierover onder: de oorzaken van ADHD en ADD.

Interesse in behandeling

Heeft u interesse in een behandeling van ADD of ADHD bij onze Revitalis kliniek, maar dan hier een afspraak. Of schrijf u in voor onze kosteloze informatiebijeenkomst. U kunt ons ook bellen voor meer informatie.

Oorzaken ADD en ADHD

De reguliere geneeskunde heeft nog geen oorzaken vastgesteld van ADD en ADHD. Wel heeft men reeds ontdekt, dat ADD en ADHD iets te maken hebben met de manier waarop dopamines in ons lichaam verwerkt worden. Er wordt ook vermoed dat de aandoening iets te maken heeft met onze genen. Hoogstwaarschijnlijk zijn de oorzaken van ADD en ADHD te vinden in een samenspel van omgevings-, voedings-, en genetische factoren.

De rol van neurotransmitters

Er is bewijs dat ADD en ADHD te maken hebben met een inadequate productie van neurotransmitters (LifeExtension2013:pp.157). Er zijn tekorten ontdekt bij mensen met ADD en ADHD van de neurotransmitters dopamine, epiferine en serotonine. Experts beargumenteren dat deze tekorten zelfstimulerend gedrag veroorzaken, die de niveaus van deze stoffen in de hersenen verhogen.

Hersenafwijkingen

Er zouden ook structurele en functionele abnormale defecten kunnen zijn in de hersenen van mensen met ADD of ADHD. Een tekort aan verbindingen tussen zenuwcellen zou de oorzaak kunnen zijn van ADD en ADHD. Dit zou de neurale communicatie beperken, die al negatief beïnvloed is door de verminderde aanwezigheid van neurotransmitters. Onderzoeksresultaten laten zien, dat er in de hersenen van mensen met ADHD en ADD een beperkte bloedstroom is naar de gebieden die betrekking hebben op de impulscontrole (LifeExtension2013:pp.157).

Epigenetica en genetica

De oorzaken van ADD en ADHD zouden volgens de reguliere geneeskunde in onze genen kunnen liggen. Kinderen van ouders met ADHD krijgen in de helft van de gevallen ook ADD of ADHD. Broertjes en zusjes hebben drie tot vijf keer zoveel kans (zie: trimbos.nl). Onze genen zijn niet actief in een vacuüm. Genen zijn actief binnen een bepaalde context. Genen creëren misschien een bepaalde vatbaarheid, maar in een gezonde omgeving zullen genetisch belastte genen zich gezond kunnen gedragen. Het gedrag van onze genen wordt beïnvloedt door de omgeving waarin ze zich bevinden.

Epigenetica: een voorbeeld

Een persoon kan aanleg hebben om kanker te ontwikkelen, maar nooit kanker krijgen omdat de persoon gezond eet, niet rookt en veel sport. De aanleg is dan aanwezig, maar de genen worden niet actief omdat er goed voor gezorgd wordt. Diezelfde persoon kan in de genen aanleg voor kanker dragen, en wel ziek worden. Door roken, slecht eten, weinig sporten en door het leven in een omgeving vol van gifstoffen (verkeer, milieubelasting, antibiotica’s, e.d.) ontstaat een context in het lichaam van de persoon, die toxisch is. In die toxische omgeving die in het lichaam ontstaat kan het zo zijn, dat de genen plots wel kanker gaan ontwikkelen.

Oorzaken uit de omgeving?

In de orthomoleculair wetenschap wordt een concrete oorzaak van ADD en ADHD gelegd bij de steeds toxischer wordende omgeving. Deze toxiciteit gecombineerd met een eventueel genetische aanleg is een gevaarlijke mix. De orthomoleculaire wetenschap onderkent absoluut de rol van onze genen en het feit dat sommige mensen genetisch vatbaarder zijn voor bepaalde aandoeningen zoals ADD en AHD.

Toxiciteit

De werkelijke oorzaak van ADD en ADHD ligt in de combinatie van erfelijke factoren met de effecten van toxines (omgeving, medicijnen, drugs, alcohol en schimmels). De pesticiden in onze omgeving spelen een heel belangrijke rol en zelfs vaccins blijken van belang te zijn. Het verband tussen griepvaccins waarin kwik verwerkt is en het ontstaan van ADD en ADHD is zelfs wetenschappelijk aangetoond (Handboek Klinische Ontwikkelingspsychologie 2014).

Genetische overerving

In de tegenwoordige wetenschap rijst de vraag of ADD en ADHD overgeërft worden via de genen, of dat de toxische stoffen die zich in de moeder bevinden, zich via de moederkoek naar de foetus verplaatsen. Om welke reden ontwikkelt het kind ADD en ADHD? Hedendaagse Amerikaanse artsen stellen “What is in mom, is typically in child.”. D.w.z. “Wat er zich in de moeder bevindt, bevindt zich in het kind.” De toxische factor zou dus wel degelijk een belangrijke rol spelen.

Overeenkomsten andere aandoeningen

Volgens de meest recente ontwikkelingen in de orthomoleculaire wetenschap, vallen ADD, ADHD, de Autisme Spectrum Stoornissen en zelfs ook de ziekte van Parkinson onder éénzelfde klasse aandoeningen. Deze klasse aandoeningen worden neurotoxische ziekten genoemd. Het zijn ziekten, die veroorzaakt worden door toxiciteit die vanuit de omgeving of via voeding in de bloedbaan komt. Op celniveau veroorzaken deze toxische stoffen ontstekingen in de hersenen.

De oorzaak van ADD, ADHD, Autisme Spectrum Stoornissen en andere neurotoxische ziekten – zoals de ziekte van Parkinson – wordt door gerenommeerde Amerikaanse wetenschappers, artsen en onderzoekers tegenwoordig dan ook in dezelfde hoek gezocht: de overmatige opname van toxische stoffen in het lichaam, eventueel in combinatie met genetische aanleg of erfelijkheid (Pall 2007).

Achtergrondinformatie

Life Extension Foundation. 2013. “Disease Prevention and Treatment. 130 Evidence-Based Protocols to Combat the Diseases of Aging.” PP. 157.

Pall, Martin L., PhD. (University of Washington) 2007. “Explaining “Unexplained Illnesses”. Disease Paradigm  for Chronic Fatigue Syndrome, Multiple Chemical Sensitivity,Fibromyalgia, Post-Traumatic Stress Disorder, Golf War Syndrome and others.” Taylor & Francis. New York. Over toxiciteit, ADHD, ADD en Autisme Spectrum Stoornissen.

Prins, Pier. 2014. Handboek Klinische Ontwikkelingspsychologie. Bohn Stafleu van Loghum. Houten.

www.dsm5.org/documents/adhd%20fact%20sheet.pdf. Over Attention Deficit / Hyperactivity Disorder.

www.trimbos.nl. Over de erfelijke factoren van ADD en ADHD.

www.drpompa.com. Over kwik in vaccins en ADD en ADHD.

Onze ADD en ADHD behandeling

Als wij een kind of volwassene met ADD of ADHD onder behandeling nemen, gaan wij uit van de 5 fundamentele stappen voor het krijgen van lange termijn positieve gezondheidsresultaten op celniveau. Deze 5 stappen zijn synergetisch aan elkaar verbonden. Dit wil zeggen, dat de 5 stappen vaak tegelijkertijd toegepast worden. Het doel van het volgen van deze 5 stappen is niet om een specifieke aandoening te behandelen, maar om het zelfherstellend vermogen van het lichaam weer terug te geven, zodat het lichaam zichzelf kan genezen.

Test ook de moeder

Bij de ADD en ADHD behandeling van een kind, testen wij doorgaans ook de moeder. Houdt u hier rekening mee wanneer u voor het eerst naar onze kliniek komt. Wanneer een kind ADD of ADHD symptomen vertoont, kan het immers zo zijn dat het te lijden heeft onder toxiciteit die reeds via de moederkoek bij het kind terecht is gekomen. Wij onderzoeken deze factor om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de situatie.

Aanpassingen in voeding

Een belangrijke factor in de ADD en ADHD behandeling, bestaat uit het dieet. In de meeste gevallen is dit dieet immers van toepassing. De manier waarop het lichaam omgaat met endorfines en exorfines speelt hierin een grote rol. Veel kinderen met ADD of ADHD vertonen een endorfine-resistentie, ofwel een Dopamine Tekort.

Dopamine Tekort

Een Dopamine Tekort is een dysfunctie in het lichaam, die ontstaat door een samenspel van epigenetische factoren en de toxische omgeving (voeding, milieu, gifstoffen en antibiotica) in het lichaam van het kind of de volwassene. Om dit Dopamine Tekort aan te pakken, is het veelal nodig een exorfine-arm dieet te volgen. In het begin is dit soms wat moeilijk, maar met wat moeite is het heel goed mogelijk om een exorfine-arm dieet vol te houden zonder al te veel pijn en moeite.

Steeds meer glutenvrije producten

Overigens is het zo dat de meeste supermarkten (AH, Lidl etc.) tegenwoordig een exorfine-arm schap hebben, waar de lekkerste producten te vinden zijn. Over exorfine-arm eten is tegenwoordig veel informatie vindbaar op het internet en in de boekhandel. Ook is men in de horeca en op scholen tegenwoordig verplicht aan te geven in welke producten deze exorfines (m.n. gluten) verwerkt zijn.

ADD en ADHD behandeling

De ADD en ADHD behandeling bij Revitalis bestaat verder uit een uitgebalanceerde toediening van vitamines en mineralen. Tekorten worden aangevuld en het lichaam wordt ontgiftigd om de toxische stoffen zo veel mogelijk te verwijderen. Er zijn vele patiëntjes waarbij wij enorme resultaten bereikt hebben.

Ervaringen

Lees hier hoe andere patiënten onze behandeling ervaren hebben. Of maak meteen een afspraak. U kan zich ook aanmelden voor onze kosteloze informatiebijeenkomst.

ADD en ADHD genezen

Onze resultaten?

Op dit moment zijn wij bezig om ons succesratio in kaart te brengen door middel van patiënten-onderzoeken. Deze gegevens zijn echter nog niet volledig. Wel kunnen wij u met vertrouwen zeggen, dat wij hele positieve resultaten boeken met kinderen en volwassenen met de diagnose ADD of ADHD en met het genezen van de klachten. Waar de aandoening bij de een veel draaglijker wordt, lijkt deze bij de ander volkomen te genezen.

Over ADD en ADHD medicijnen

Voor elke aandoening die we in onze moderne maatschappij ontdekken, ontwikkelen we een medicijn… Het is fijn als artsen kunnen vaststellen wat er met je kind aan de hand is, maar wat dan? Alleen in Amerika, zijn er tussen de 8 en de 10 miljoen kinderen, die dagelijks ADD en ADHD medicijnen als Ritalin en Adderall krijgen toegediend.

Amfetamines als medicijnen

ADD en ADHD medicijnen zijn in vrijwel alle gevallen psychotropische medicijnen. Dit wil zeggen dat het medicijnen zijn die onze geest zelf beïnvloeden. Het zijn geest-stimulerende middelen of met andere woorden amfetamines. Niet voor niets dat medicijnen als Adderall en Ritalin ondertussen hun toegang gevonden hebben tot de wereldwijde en ook Nederlandse party-scène (Barrett 2005). ADD en ADHD medicijnen lijken in feite heel erg op een drug als cocaïne. Zowel qua effect als qua chemische samenstelling (Volkow 1995).

Je kind aan de coke

Stel jezelf eens de vraag: “Zou jij willen dat je kind dagelijks cocaïne neemt?” Toch zijn de middelen tegen ADHD en ADD te categoriseren in deze medicijnengroep (Volkow 1995). Dus laten we eerlijk zijn… voor elke aandoening weten we een medicijn te ontwikkelen dat de symptomen bestrijdt. Maar het antwoord ligt niet in het bevechten van symptomen met medicijnen waarvan de effecten en bijwerkingen vergelijkbaar zijn met die van hard drugs. Het antwoord ligt in het aanpakken van de oorzaak.

Effect Ritalin lijkt op cocaïne

Onderzoek door Nobelprijswinnaar voor Geneeskunde Dr. Paul Greengaard toonde aan dat cocaïne en Ritalin bij muizen blijvende veranderingen aanbrengt in dezelfde hersengebieden. Dr. Paul Greengard is gespecialiseerd in neurotransmitters en in de invloed van stoffen op neurotransmitters en neuronen. Tijdens zijn onderzoek ontdekte hij dat methylphenidate – het actieve element in Ritalin – vrijwel dezelfde lange termijn schade aanricht als de harddrug cocaïne (Greengard 2009).

Ernstigere effecten dan cocaïne

Uit onderzoeken blijkt dat methylphenidate (de actieve stof in Ritalin) ernstigere effecten heeft op onze neuronen dan cocaïne. Het veroorzaakt ook meer en langdurigere schadelijke activiteit in een aantal hersengebieden. Volgens Dr. Pompa, een Amerikaanse chiropractor en expert in neurotoxiciteit (neuro = hersenen; toxiciteit = vergiftiging, dus: neurotoxiciteit = vergiftiging van de hersenen), is het toedienen van ADD en ADHD medicijnen aan kinderen, het recept voor het wereldwijd creëren van drugsverslaafde tieners en jongeren.

Behandeling zonder medicijnen

Wij van de Revitalis kliniek kunnen u niet verbieden uw kind Ritalin of andere ADD en ADHD medicijnen toe te dienen. Wel adviseren wij u uzelf goed te laten informeren over wat voor middelen u uwzelf of uw kind toedient. Indien u interesse heeft in onze succesvolle orthomoleculaire behandeling van ADD of ADHD, bel ons of maak een afspraak. Lees hier meer over andere patiënten die met succes voor ADD en ADHD behandeld zijn.

Achtergrondinformatie

American Psychiatric Association. 2013. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th Ed.) Washington, DC.

Garrett, B. Gross, S. Garand, I. 2005. “Patterns of Simultaneous Polysubstance Use in Canadian Rave Attendees.” In: Substance Use & Misuse. Vol. 40. Iss. 9-10.

Greengard, P. 2009. “Ritalin May Cause Changes in Brain’s Reward Areas; Effects May Overlap With Those of Cocaine,” In: Science Daily. Rockefeller University.

Volkow N.D., 1995, “Is Methhylphenidate Like Cocaine? Studies on Their Pharmacokinetics and Distribution in the Human Brain.” In: The Journal of The American Medical Association. ” June, Vol. 52, Nr. 6, pp. 456-463.

http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Greengard. Over Paul Greengard.

www.drpompa.com/about-us/dr-pompa. Dr. Pompa, D. PSc. over ADD en ADHD medicijnen.

Gratis E-book voor een blakende gezondheid en meer energie!

In dit voedingsplan leg ik o.a. uit:

- Wat de  invloed is van voeding op onze cellen
- Wat het belang is van goede vetten
- Wat laaggradige ontstekingen zijn 

en nog veel meer....

Zet de eerste stap in het verbeteren of herstellen van je gezondheid en download het e-book!

Gelukt, Check je email we sturen het e-boek nu naar je toe!

stel een vraag