Bel ons op 040-7113026 of mail info@revitalis.nl

Ziekte van Parkinson

Blijf op de hoogte van de nieuwste innovatieve gezondheidsontwikkelingen en ontvang het cel herstel voedingsplan kado:

Ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een degeneratieve ziekte van het centrale zenuwstelsel. Degeneratief betekent dat de ziekte steeds erger wordt, omdat er steeds meer schade in het lichaam ontstaat. De ziekte van Parkinson is het gevolg van het stapsgewijs degenereren en verdwijnen van belangrijke cellen in een hersengebied dat we de substantia nigra noemen.

Substantia Nigra

Deze cellen in de substantia nigra zijn in hoge mate verantwoordelijk voor de productie van dopamine. En dopamine is verantwoordelijk voor een heleboel lichaamsprocessen. Dopamine is een belangrijke neurotransmitter, die een rol speelt bij het doorgeven van signalen tussen zenuwcellen in de hersenen.

Dopamine

Doordat dit tekort aan dopamine ontstaat, wordt bij de Ziekte van Parkinson met name de aansturing van de spieren bemoeilijkt. De ziekte wordt dan ook gekenmerkt door een aantasting van het bewegingsapparaat, wat zich vertoont in een afwijkende lichaamshouding, spierstijfheid, ongecontroleerde beweging, traagheid en sterk beven.

Dopamine effect

Als de dopamine productie verminderd, zoals bij de Ziekte van Parkinson, wordt er in het lichaam minder melatonine, oxytocine en serotonine aangemaakt. Mensen krijgen problemen op allerlei vlakken van het leven. Denk aan slecht slapen want de melatonine-productie neemt af. Verslechterend sociaal contact want de oxytocine-productie neemt af. En depressiviteit want de serotonine-productie neemt af. Lees hier meer over de functie van serotinine, melatonine en oxytocine.

Genezen

Er bestaat er geen mogelijkheid om de ziekte van Parkinson te genezen. Voor kenmerken van de ziekte van Parkinson bestaan medicijnen. Via medicijnen wordt extra dopamine toegevoegd. Daarnaast kan Deep Brain Stimulation in sommige gevallen verlichting geven.

Onze behandeling

De orthomoleculaire geneeskunde kan voordelen bieden. Dit is altijd afhankelijk van de aard en het stadium van uw ziekte. Wij beloven u niet dat wij Parkinson kunnen genezen. Wilt u meer informatie, bel ons dan of maak meteen een afspraak. U kan ook lezen wat andere patiënten bij onze behandeling ervaren hebben.

Achtergrondinformatie

Wilt u meer achtergrondinformatie over de oorzaak, onze behandeling van de Ziekte van Parkinson, of Parkinson erfelijk is, over hoe Parkinson te voorkomen of over andere vormen van Parkinson, zoals Parkinsonisme, lees dan hieronder verder:

Oorzaak Ziekte van Parkinson

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaak, maar daarop is nog geen éénduidig antwoord te geven. Men doet hier zelfs al 200 jaar onderzoek naar (Scali 2004). Wel blijkt uit onderzoek dat de oorzaak te vinden is een variëteit aan genetische en milieutechnische factoren. Er bestaan een aantal varianten van de Ziekte van Parkinson.

Primaire Ziekte van Parkinson

In het eerste geval is de oorzaak te vinden in een aantal afwijkingen in genen. We hebben het dan over “Parkinson-gerelateerd parkinsonisme” of “primair Parkinson”.

Secundaire Ziekte van Parkinson

Wanneer milieutechnische factoren de oorzaak zijn van de ziekte kunnen we denken aan met name vervuiling door zware metalen, bestrijdingsmiddelen, koolmonoxide en andere gifstoffen. We hebben het in deze gevallen over “secundair parkinsonisme”. Recent onderzoek heeft aangetoond, dat oxidatieve stress, ontstekingen, en disfunctionele mitochondriën een belangrijke bijdrage leveren aan de oorzaak van de Ziekte van Parkinson (Scali 2004).

Postencefalitische Parkinsonsyndroom

De oorzaak van de ziekte kan ook liggen in ontstekingsprocessen in de hersenen. Dit “postencefalitisch Parkinsonsyndroom” kan ontstaan na ontstekingen (encefalitisch = ontsteking van de hersenen) door virussen en infecties, maar ook na bijvoorbeeld hersenbeschadigingen door ongelukken. Bij boksers komt deze vorm van Parkinson vaak voor (Scali 2004).

Achtergrondinformatie

Scali, B. 2004. “Natural Prescriptions for Parkinson’s Disease.”In: Life Extension Magazine.

Onze behandeling van de Ziekte van Parkinson

De behandeling van Parkinson in de reguliere geneeskunde gebeurt aan de hand van medicijnen, die de werking van dopamine beïnvloeden. Zo kan de werking van dopamine versterkt, verlengt en vervangen worden. Het effect van deze hulpmiddelen verschilt van persoon tot persoon.

Bijwerkingen

Helaas hebben deze medicijnen voor de behandeling van Parkinson ernstige bijwerken. Dit kan reiken van sufheid tot verwarring, misselijkheid, braken en duizeligheid. De bijwerkingen kunnen ook ernstiger zijn, zoals in het geval van oedeem, orthostase, nachtmerries, hallucinaties of het ontstaan van verslavingen (Dagher 2009).

Reguliere behandeling Ziekte van Parkinson

Een groot nadeel van de behandeling van de Ziekte van Parkinson in de reguliere geneeskunde, is het feit dat de oorzaak niet wordt aangepakt. De progressie van de ziekte wordt er dus geen halt mee toegeroepen. De oorzaak is immers het verdwijnen van cellen in de substantia nigra, en niet zozeer het tekort aan dopamine wat geproduceerd werd en wordt in de substantia nigra.

Continue degeneratie

Omdat dit dopamine tekort voor de symptomen zorgt, is het aanvullen van dopamine (bv. d.m.v. het medicijn L-Dopa) slechts een hulpmiddel. De cellen in de substantia nigra zijn en blijven nog steeds verdwijnen. De ziekte blijft ervoor zorgen dat degenereren, terwijl de symptomen slechts tijdelijk verbeteren door de inname van L-dopa.

Orthomoleculaire behandeling Ziekte van Parkinson

Dr. Perlmutter (een neuroloog) uit Amerika heeft het verband ontdekt tussen de schade die vrije radicalen aanrichten in de hersenen en de Ziekte van Parkinson. Voor de behandeling pakt hij schade door vrije radicalen aan. Hij maakt hiertoe gebruik van een sterke antioxidant: glutathion (Alpert 2004, Perlmutter 2009).

Antioxidanten

Perlmutter ontdekte dat patiënten met de Ziekte van Parkinson een tekort hebben aan glutathion. Glutathion is een antioxidant die door het lichaam zelf wordt aangemaakt. Deze stof is van vitaal belang voor de gezondheid van de hersenen en voor een goede leverfunctie. Dit belang van antioxidanten, wordt niet erkend door conventionele artsen.

Intraveneus glutathion

Het intraveneus toedienen van glutathion blijkt wereldwijd goede resultaten te geven in de behandeling van Parkinson. In een studie uitgevoerd in Italië, kregen Parkinson patiënten intraveneus glutathion tweemaal daags toegediend gedurende 30 dagen. De deelnemers werden met tussenpozen onderzocht. Alle patiënten waren significant verbeterd na de glutathion therapie. 42 procent ondervond een daling in hun invaliditeit.

Onomstreden bewijs

Zodra de behandeling van de Ziekte van Parkinson met glutathion stopte, stopte ook het positieve effect. Vrij snel werd de ziekte terug actief en kwamen de symptomen terug. De onderzoekers rapporteerden verder vrijwel geen bijwerkingen van deze behandeling met glutathion.

Degeneratie blokkeren

Parkinson patiënten die behandeld zijn met glutathion kunnen een verbetering ondervinden van hun stijfheid, mobiliteit, spraak, humeur en van het trillen.

Progressie doorbreken

Glutathion is de meest krachtige antioxidant in de hersenen. Het biedt bescherming van de hersenen tegen schade door vrije radicalen. De progressie van de Ziekte van Parkinson zou hiermee worden vertraagd en in sommige gevallen zelfs gestopt. Hoe vroeger we erbij zijn, hoe beter.

Positieve bijwerkingen

Glutathion beschermt niet alleen de hersenen tegen schade door vrije radicalen, maar maakt de cellen ook gevoeliger voor dopamine. Uit de onderzoeken van Dr. Perlmutter blijkt dat glutathion therapie zeer goed werkt in combinatie met L-dopa. Hierdoor hebben patiënten lagere dosissen van het geneesmiddel nodig.

Minder gifstoffen

Nog een ander voordeel van de glutathion therapie voor de behandeling van Parkinson, is dat glutathion het ontgiftend vermogen van de lever verbetert. Hierdoor worden de hersenen beschermd tegen giftige stoffen die geïdentificeerd zijn als bijdragende factoren aan de Ziekte van Parkinson.

Waarom intraveneuze glutathion therapie?

Glutathion kan niet oraal worden ingenomen omdat het wordt afgebroken in de maag voordat het de bloedbaan kan bereiken. Er zijn supplementen zoals NAC en alfa-liponzuur, die de glutathion niveaus een klein beetje verhogen. Een echte glutathion aanvulling wordt alleen bereikt als het direct in de bloedbaan wordt toegediend.

Frequentie

Intraveneuze glutathion therapie is tot op heden de beste optie om de glutathione-spiegels significant te verhogen. Het lichaam heeft een constante bron van glutathion nodig om normaal te functioneren. Omdat Parkinson patiënten niet genoeg glutathion produceren, moeten ze hiervoor behandeld worden. Intraveneuze glutathion therapie wordt één tot drie keer per week gegeven (+- 20 min.).

Behandeling

Neem voor meer informatie contact op met onze kliniek, of maak meteen een afspraak. U kunt zich hier ook inschrijven voor een van onze kosteloze informatiebijeenkomsten. Of lees hier, hoe andere patiënten met de Ziekte van Parkinson onze behandeling ervaren hebben.

Achtergrondinformatie

Alpert, M. 2005. “The Diverse Benefits of Glutathione: A Key Antioxidant for Reversing Chronic Illness.” In: Alternative and Complementary Therapies. Vol. 11. Iss. 5. pp. 241-245. Dagher, A. Robbins, T. 2009. “Personality, Addiction, Dopamine: Insights from Parkinson’s Disease.” IN: Neuron. Vol. 61. Iss. 4. pp. 502-510. Perlmutter, D. Carter, S. McClain, T. Lyons, K. Hauser, R. 2009. “Randomized, double-blind, pilot evaluation of intravenous, glutathione in Parkinson’s disease.” In: Movement Disorders. Vol. 24, Iss. 7, pp. 979-983.

Is Parkinson erfelijk?

De genetische variant van Parkinson noemen we doorgaans “Parkinson-gerelateerd parkinsonisme” of “primair Parkinson”. In sommige gevallen is Parkinson dus erfelijk. Het vermoeden dat Parkinson erfelijk was, werd bevestigd toen uit onderzoek bleek dat 15% van de patiënten met Parkinson een eerstegraads familielid hebben, die ook aan de Ziekte van Parkinson lijden (Samii 2004).

Genetica

Er werden tot op heden 9 genetische mutaties gevonden die aantonen dat Parkinson erfelijk kan zijn. Er zijn 6 genen waarvan de betrokkenheid bij Parkinson ondertussen goed omschreven is. Deze 6 genen zijn: “SNCA, LRRK2, PARK2, PINK1, PARK7, ATP13A2.” (Lesage 2009)

Vaststelling erfelijkheid

Om vast te stellen of het om een erfelijke variant van Parkinson gaat, zijn er testen ontwikkeld voor de genen PINK1, PARK7, SNCA, and LRRK2. Hoewel deze testen duur zijn, wordt het in de VS over het algemeen aangeraden. In Nederland staat men veel minder ver in dit onderzoek en wordt genetisch testen niet vaak gedaan. Wel kunt u veel toegevoegde informatie vinden op de website van het Parkinson Centrum Nijmegen.

Preventief onderzoek

Indien de Ziekte van Parkinson in uw geval erfelijk lijkt te zijn, omdat bijvoorbeeld uw vader of moeder of een ander familielid de Ziekte van Parkinson heeft, kunt u bij onze kliniek terecht voor een preventief onderzoek. Ook kunt u bij onze kliniek terecht voor een preventieve behandeling.

Preventieve behandeling

Wilt u meer weten over onze preventieve behandeling van de Ziekte van Parkinson, leest u dan verder onder Hoe Parkinson te voorkomen? Neem voor meer informatie contact op met onze kliniek, of maak meteen een afspraak. U kunt zich hier ook inschrijven voor een van onze kosteloze informatiebijeenkomten. Of lees hier, hoe andere patiënten met de Ziekte van Parkinson onze behandeling ervaren hebben.

Achtergrondinformatie

Lesage, S. Brice, A. 2009. “Parkinson’s Disease: from Monogenic forms to Genetic Susceptibility Factors.” In: Human Molecular Genetics. Vol. 15. Samii, A. Et al. 2004. Parkinson’s Disease. In: The Lancet. May 29.

Preventiviteit

Wanneer u vermoed dat de Ziekte van Parkinson heerst in uw familie, en u wil Parkinson in uw eigen leven voorkomen, verwelkomen wij u graag in onze Revitalis kliniek. Het preventief behandelen van de ziekte heeft veel te maken met uw levensstijl, voedingspatroon etc. 100% garantie kunnen wij u daarom niet geven, want succes hangt ook van uw eigen inzet af.

Epi-genetica

Epi-genetica heeft betrekking op de veranderlijke natuur van genen. Onze genen bepalen in sterke mate onze gezondheid. Sommige genetische kenmerken zijn echter veranderlijk. De processen die door deze epi-genetische factoren van de genen aangestuurd worden zijn niet onomkeerbaar maar omkeerbaar. Epi-genetische factoren zorgen ervoor dat een erfelijke ziekte zich manifestereert,of niet. Ook bij de Ziekte van Parkinson spelen deze beïnvloedbare factoren van de genen een rol.

Genen context

Genen bevinden zich in een omgeving die hun welzijn beïnvloeden. Deze omgeving kan gezond zijn en voedend, of ongezond en vernietigend. Hoe meer gifstoffen en stress er in deze omgeving aanwezig zijn, hoe sneller de genen hun latent aanwezige ziekteprocessen zullen gaan uitdrukken. Zorg dus voor een gezonde omgeving (= lichaam), hoe gezonder het DNA zich zal gedragen en hoe minder waarschijnlijk het is dat ziekten als Parkinson zich openbaren.

Succesvolle resultaten

Onze resultaten bij mensen die zich preventief laten behandelen zijn erg goed. Ook onze resultaten bij mensen die de Ziekte van Parkinson reeds ontwikkeld hebben, zijn veelbelovend. Wij beloven u niet dat wij uw Ziekte van Parkinson kunnen genezen. Voor vele mensen biedt de behandeling echter wel sterke voordelen. Hoe eerder u zich meldt, hoe beter we u kunnen helpen.

Onze behandeling

Om samen met u de Ziekte van Parkinson te voorkomen bekijken wij alle relevante factoren die een rol kunnen spelen in het ontwikkelen van de aandoening. Wij volgen hierbij de 5 fundamentele stappen voor het verkrijgen van lange termijn positieve gezondheidsresultaten op celniveau. Neem voor meer informatie contact op met onze Revitalis kliniek, of maak meteen een afspraak. U kunt zich hier ook inschrijven voor een van onze kosteloze informatiebijeenkomten. Of lees hier, hoe andere patiënten met de Ziekte van Parkinson onze behandeling ervaren hebben.

Andere vormen van Parkinson: Parkinsonisme

Als mensen klachten hebben, die kenmerkend zijn voor de Ziekte van Parkinson, maar zij niet werkelijk Parkinson hebben, noemt men dit Parkinsonisme.

Diagnose

De Ziekte van Parkinson is niet gemakkelijk vast te stellen. Op lichamelijk vlak is er weinig zichtbaar. Eigenlijk kan de ziekte enkel post-mortem ( = na iemand’s overlijden) vastgesteld worden d.m.v. sectie. Men stelt de Ziekte van Parkinson daarom ook vast door andere ziektes uit te sluiten. Mensen met de Ziekte van Parkinson reageren goed op medicijnen die het dopamine-tekort aanpakken, mensen met parkinsonisme niet.

Twee typen parkinsonisme

Er worden twee typen parkinsonisme onderscheiden: parkinsonisme bij medicijn-gebruik en parkinsonisme bij andere ziekten. Er zijn medicijnen waarvan bekend is, dat deze Parkinsonverschijnselen oproepen. Neuroleptica worden gebruikt bij psychoses. In dit geval hebben we het over “medicijn-geïnduceerd Parkinson”. Over medicijn-geïnduceerd parkinsonisme werd al veel geschreven (Schouten 2011).

Parkinsonisme bij ziekten

De belangrijkste ziekten waarbij parkinsonisme optreedt zijn Multi-Systeem Atrofie en Progressieve Supranucleaire Paralyse. Ook kanker en alcoholism kunnen parkinsonverschijnselen oproepen. Ook over “parkinsonisme bij ziekten” werd al veel geschreven (Bondon-Guitton 2011).

Behandeling parkinsonisme

Omdat parkinsonisme met allerlei factoren te maken heeft, behandelen wij ieder geval apart. Vaak is het zo dat onze kliniek absoluut iets voor u kan betekenen. Indien u interesse heeft in onze behandeling van parkinsonisme, neem dan voor meer informatie contact op met onze kliniek, of maak meteen een afspraak. U kunt zich hier ook inschrijven voor een van onze kosteloze informatiebijeenkomten. Of lees hier, hoe andere patiënten met de Ziekte van Parkinson onze behandeling ervaren hebben.

Achtergrondinformatie

Schouten, H. Et al. 2009. “Quality of Life of Elderly Patients With Antipsychotic-Induced Parkinsonism: A Cross-Sectional Study.” In: Journal of American Medical Association.  Bondon-Guitton, E. Et al. “Drug-induced parkinsonism: a review of 17 year’s experience in a regional pharmacovigilance center in France.” In: Movement Disorder. Vol. 14.

Gratis E-book voor een blakende gezondheid en meer energie!

In dit voedingsplan leg ik o.a. uit:

- Wat de  invloed is van voeding op onze cellen
- Wat het belang is van goede vetten
- Wat laaggradige ontstekingen zijn 

en nog veel meer....

Zet de eerste stap in het verbeteren of herstellen van je gezondheid en download het e-book!

Gelukt, Check je email we sturen het e-boek nu naar je toe!

stel een vraag