Bel ons op 040-7113026 of mail info@revitalis.nl

Borderline Persoonlijkheidsstoornis

Blijf op de hoogte van de nieuwste innovatieve gezondheidsontwikkelingen en ontvang het cel herstel voedingsplan kado:

Borderline Persoonlijkheidsstoornis

De naam borderline persoonlijkheidsstoornis, is afkomstig van de benaming van deze aandoening die zich op de grens ( = borderline) bevindt tussen een neurose en een psychose. De visie op dit idee is ondertussen veranderd, maar men is de naam blijven gebruiken. Omdat de term borderline de ziekte niet meer goed omschrijft, gaan er stemmen op om de benaming te veranderen in emotieregulatiestoornis (van Lieshout, T. 2009).

Wat is borderline?

Borderline is een persoonlijkheidsstoornis. Dat betekent dat het te maken heeft met hoe je in elkaar steekt als persoon. Gedachtes, gevoelens en gedrag zijn anders dan wat men als normaal of gezond ziet. Mensen met borderline zijn vaak heftig. Ze zijn extreem qua gedachtes, gevoelens en gedrag. Ze kunnen heel impulsief zijn en kunnen moeilijk maat houden. Dit uit zich in verslavingen, eetstoornissen en wisselende contacten. Borderline is een emotieregulatiestoornis. Patiënten hebben moeite om goed met emoties om te gaan.

Lage eigenwaarde

Mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis hebben vaak een laag gevoel van eigenwaarde. Dit leidt vaak tot zelfbeschadigend en manipulerend gedrag. Men komt zo in een vicieuze cirkel terecht. Een lage eigenwaarde leidt tot zelfbeschadiging, en zelfbeschadiging leidt tot een lage eigenwaarde (Mason & Kreger 2007).

Ontstaan borderline

Bij veel patiënten met borderline klachten, is vrij goed een moment terug te halen waarop de klachten begonnen zijn. Borderline heeft te maken met hechtingsproblematiek. De hechting met de betekenisvolle ander (moeder, vader, broer, zus of opa en oma) is niet goed of niet tot stand gekomen. Of, wanneer deze persoon plots wegvalt, of er treedt anderszins een verstoring op van deze relatie (incest, misbruik of geweld e.d.) ontstaan een abrupte onthechting en kan borderline zich ontwikkelen (Kaiser 2007: pp. 339).

Zwart-wit denken

Mensen die borderline hebben, denken vaak in zwart-wit termen. Dit gaat gepaard met ernstige vooroordelen over andere mensen. Dingen gaan heel goed, of heel slecht tussen deze mensen en de mensen om hen heen. Omdat de hechting met andere niet goed tot stand komt – of heel intiem, of vrijwel niet – hebben mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis het vaak moeilijk in groepen. Ze kunnen zich moeilijk voor eventjes binden aan anderen.

Risico op psychoses

Mensen met borderline lopen de kans om psychoses te ervaren. Deze psychoses ontstaan als deze patiënten onder grote druk komen te staan. Dit gebeurt als zij zich in moeilijke situaties hebben gemanoeuvreerd of als de weinige relaties die zij hebben plots verbroken (dreigen te) worden. De psychoses bij de borderline persoonlijkheidsstoornis lijken vaak onder stressvolle situaties te gebeuren (Kaiser 2007: pp. 227-231).

Behandeling borderline

Bij Revitalis wordt borderline op een bijzondere manier benaderd. Wij kunnen niet zeggen dat wij de borderline persoonlijkheidsstoornis volledig kunnen genezen en zullen u altijd adviseren om begeleiding van een psychiater of psycholoog te zoeken. Wel kunnen we uw klachten verzachten en uw behandeling ondersteunen door middel van een grondige bloedanalyse en een daarop afgestemde behandeling. Wilt u meer informatie, bel ons dan of maak meteen een afspraak. U kan ook lezen wat andere patiënten bij onze behandeling ervaren hebben. U kan zich ook inschrijven voor onze informatiebijeenkomst.

Meer achtergrondinformatie

van Lieshout, T. 2009. Pedagogische Adviezen voor Speciale Kinderen. Bohn Stafleu van Loghem. Houten.

Mason P. & Kreger R. 2007. Leven met een Borderliner. Een Praktische Gids. Uitgeverij Nieuwezijds. Amsterdam.

Kaiser L. 2007. Psychiatrie Toegelicht. L.H.W.M. Kaiser & Garant-Uitgevers N.V. Antwerpen.

Wilt u meer achtergrondinformatie over de borderline persoonlijkheidsstoornis, de borderline symptomen, onze behandelmogelijkheden voor borderline, en de genezingskansen voor de borderline persoonlijkheidsstoornis, lees dan hier verder:

Borderline symptomen

Borderline symptomen doen zich meestal voor vanaf de vroege volwassenheid en komen op verschillende momenten tot uiting. Borderline wordt verder getypeerd door een diep patroon van instabiliteit in intermenselijke relaties. Het zelfbeeld en de emoties van iemand met borderline zijn instabiel. Mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis zijn vaak impulsief (Krawits & Watson 2003).

Een aantal borderline symptomen en kenmerken zijn:

  • sterk proberen voorkomen om in de steek gelaten te worden
  • wederkerende patronen van instabiele relaties met mensen, mensen worden geïdealiseerd dan wel gekleineerd
  • wisselvallig zelfbeeld en zelfgevoel
  • impulsiviteit op diverse vlakken, zoals op het vlak van geld, seksuele contacten, middelengebruik, roekeloos rijden, voeding
  • pogingen tot zelfmoord, uitingen of dreigingen ervan en zelfverwonding
  • wisselende stemmingen bij gebeurtenissen en daarmee gepaard gaande somberheid, prikkelbaarheid, angst …
  • chronische leeg gevoel
  • veel boosheid en woede die moeilijk te beheersen zijn en daarmee gepaard gaande driftbuien, voortdurende woede of vechtpartijen
  • voorbijgaande paranoia en dissociatieve toestanden
  • parasuïcidaal gedrag

Overige klachten

Andere borderline symptomen zijn psychotische klachten, depressiviteit, drugsgebruik, automutilatie en ook de diverse typen eetstoornissen komen bij borderline veel voor.

Depressiviteit

Depressiviteit is één van de belangrijkste borderline symptomen. Door vaak en langdurig depressief te zijn vlot het leven niet en lopen relaties – of dit nu zakelijk of privé is – vaak mis. Doordat de borderline symptomen van dermate aard zijn, dat ze vaak in extremiteiten vallen (drugsgebruik, roekeloos rijden, seksuele promiscuïteit etc.) ontstaan bij borderline vaak ook lichamelijke klachten. Deze behoren echter niet expliciet tot de borderline symptomen.

Achtergrondinformatie

Krawits R. & Watson C. Borderline Persoonlijkheidsstoornis: Een Praktische Gids voor Behandeling. Uitgeverij Nieuwezijds. Amsterdam.

Borderline behandeling

Als wij een kind of volwassene met borderline onder behandeling nemen, gaan wij uit van de 5 fundamentele stappen voor het krijgen van lange termijn positieve gezondheidsresultaten op celniveau. Deze 5 stappen zijn synergetisch aan elkaar verbonden. Dit wil zeggen, dat de 5 stappen vaak tegelijkertijd toegepast worden. Het doel van het volgen van deze 5 stappen is niet om een specifieke aandoening te behandelen, maar om het zelfherstellend vermogen van het lichaam weer terug te geven, zodat het lichaam zichzelf kan genezen.

Voeding

Een belangrijke factor in de borderline behandeling, bestaat uit het dieet. In de meeste gevallen is dit dieet immers van toepassing. De manier waarop het lichaam omgaat met endorfines en exorfines speelt hierin een grote rol. Veel kinderen en volwassenen met borderline vertonen een endorfine-resistentie, ofwel een dopamine tekort. De manier waarop onze hersenen endorfines verwerken, is van grote invloed op ons vermogen om onze emoties goed te reguleren. Het Dopamine tekort of de endorfine-resistentie ligt daarom vaak als mede-oorzaak aan de basis van de borderline problematiek (Steyaert 2014).

Dopamine tekort

Een dopamine tekort is een dysfunctie in het lichaam, die ontstaat door een samenspel van epigenetische factoren en de toxische omgeving (voeding, milieu, gifstoffen en antibiotica) in het lichaam van het kind of de volwassene. Een verstoorde dopamine functie gezien als de oorzaak van de drie basisproblemen van mensen met borderline: verwrongen denken, verwrongen voelen en verwrongen gedrag (Kreger 2008: pp.92). Om dit dopamine tekort aan te pakken, is het veelal nodig een exorfine-arm dieet te volgen. In het begin is dit soms wat moeilijk, maar met wat moeite is het heel goed mogelijk om een exorfine-arm dieet vol te houden zonder al te veel pijn en moeite.

Glutenvrij

Overigens is het zo dat de meeste supermarkten (AH, Lidl etc.) tegenwoordig een exorfine-arm schap hebben (gluten- soja- en melkvrij), waar de lekkerste producten te vinden zijn. Over exorfine-arm eten is tegenwoordig veel informatie vindbaar op het internet en in de boekhandel.

Vitamines en mineralen

De borderline behandeling bij de Revitalis kliniek bestaat verder uit een uitgebalanceerde toediening van vitamines en mineralen. Tekorten worden aangevuld en het lichaam wordt ontgiftigd om de toxische stoffen, die de dopamine en endorfine functie negatief beïnvloeden, zo veel mogelijk te verwijderen.

Behandeling

Bij Revitalis wordt borderline op een bijzondere manier benaderd. Wij kunnen niet zeggen dat wij de borderline persoonlijkheidsstoornis volledig kunnen genezen en zullen u altijd adviseren om begeleiding van een psychiater of psycholoog te zoeken. Wel kunnen we uw klachten verzachten en uw behandeling ondersteunen door middel van een grondige bloedanalyse en een daarop afgestemde behandeling. Wilt u meer informatie, bel ons dan of maak meteen een afspraak. U kan ook lezen wat andere patiënten bij onze behandeling ervaren hebben. U kan zich ook inschrijven voor onze informatiebijeenkomst.

Achtergrondinformatie

Kreger, R. 2008. De Borderline-Gids. Omgaan met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis. Uitgeverij Nieuwezijds. Amsterdam.

Steyaert, L. 2014. Leef en Eet Volgens Je Oerritme. Uitgeverij Manteau. Antwerpen.

Is borderline ook te genezen?

Dat borderline volledig genezen kan worden met een orthomoleculaire behandeling is twijfelachtig. Mensen met borderline genezen vaak werkelijk pas, als zij ook het psychische genezingsproces met zichzelf aangaan. De ziekte heeft echter zowel een psychische als een biochemische component. Deze biochemische component wordt in de reguliere gezondheidszorg niet onderkent. Uw genezing zal veel beter, sneller en gemakkelijker verlopen als deze biochemische factor wel bekeken wordt (Kreger 2008). Wij helpen u hier graag bij.

Eigen inzet

Borderline genezen met een orthomoleculaire behandeling is in eerste instantie afhankelijk van de inzet van de patiënt zelf. D.w.z. het zich houden aan het dieet, het innemen van de juiste voedingssuplementen op gezette tijden, etc. Dankzij het feit dat wij de biochemische factoren van de ziekte aan kunnen pakken, wordt het psychische helingsproces echter enorm vergemakkelijkt (Steyaert 2014). Wij hebben patiënten gekend die dankzij onze behandeling met voedingssuplementen binnen twee weken van hun eetstoornissen verlost werden.

Psychische ondersteuning

Wij adviseren u als patiënt altijd om onze behandeling te ondersteunen met de juiste psychische hulp. Voor de biochemische component bent u bij Revitalis aan het juiste adres. Om de borderline persoonlijkheidsstoornis goed te genezen, is het van belang zowel uw psychische als fysieke gezondheid onder de loep te nemen. Wij helpen u graag verder met het in balans brengen van uw fysieke gezondheid.

Contact

Wilt u meer informatie, bel ons dan of maak meteen een afspraak. U kan ook lezen wat andere patiënten bij onze behandeling ervaren hebben. U kan zich ook inschrijven voor onze informatiebijeenkomst.

Achtergrondinformatie

Kreger, R. 2008. De Borderline-gids. Omgaan met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis. Uitgeverij Nieuwezijds. Amsterdam.

Steyaert, L. 2014. Leef en Eet volgens je Oerritme. Uitgeverij Manteau. Antwerpen.

Gratis E-book voor een blakende gezondheid en meer energie!

In dit voedingsplan leg ik o.a. uit:

- Wat de  invloed is van voeding op onze cellen
- Wat het belang is van goede vetten
- Wat laaggradige ontstekingen zijn 

en nog veel meer....

Zet de eerste stap in het verbeteren of herstellen van je gezondheid en download het e-book!

Gelukt, Check je email we sturen het e-boek nu naar je toe!

stel een vraag